Bouwplan Onder de Toren weer een stap verder

Gepubliceerd op: 08 juni 2021 16:25

De gemeenteraad stemt in met een 'verklaring van geen bedenkingen' die de bouw van een kantoor en zestien appartementen aan de Koning Julianastraat mogelijk maakt. Dertig omwonenden zijn tegen dat plan. In de gemeenteraad kreeg het collegevoorstel uiteindelijk alleen niet de steun van ONS, SP en PvdA.


Plannen voor de bouw op de hoek Koning Julianastraat/Onder de Toren bestaan al dertien jaar. Omwonenden vinden dat ze niet goed genoeg betrokken zijn geweest. De gemeente wil de seinen toch op groen zetten. Daarvoor is de 'verklaring van geen bedenkingen' nodig, zodat van het bestaande bestemmingsplan kan worden afgeweken.


Meerdere partijen zeggen dat ze 'worstelen' met het onderwerp, maar schaarden zich uiteindelijk toch achter het collegevoorstel. Volgens wethouder Haagsma zijn er zeker vijf inspraakmomenten geweest. "Maar het samenspel tussen alle partijen is niet goed gegaan. Ergens onderweg zijn we elkaar kwijtgeraakt", vindt Rien van der Velde van de PvdA echter.


Hij schaarde zich daarom achter een motie van ONS. Bert Jan Aling van die partij vindt dat de gemeente alle betrokken partijen nog een keer rond de tafel moet brengen. Buiten PvdA en SP zien de andere partijen dat niet zitten. "We kunnen wel blijven participeren, maar het houdt ook een keer op", aldus Bouke Wielenga van de VVD.